EDICIO 1Doncs, sí. Després del rodatge és el què ve: editar! Agafar totes les peces -tots els talls de vídeo- i fer-les encaixar per a que puguin explicar allò que volem explicar.

El sr. Comuñas ja s’ha posat en marxa i les primeres imatges no pinten gens malament … encara queda molt per a fer!